U bent hier

Historiek

Historiek

Op 7 oktober 1967 werd de ‘Nationale Federatie van Toeristische Gidsengroeperingen vzw’, afgekort NFG, opgericht met het doel in gans België de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten verenigingen en hun leden te behartigen.

 

Alle Vlaamse en Waalse verenigingen van gediplomeerde toeristische gidsen en alle officiële diensten, die gediplomeerde gidsen groepeerden, konden aansluiten bij NFG.

Twintig jaar later werd de NFG in januari 1987 echter in vriendschap ontbonden en vervan-gen door twee autonoom werkende federaties. Een Vlaamse vzw werd gesticht onder de benaming ‘Federatie van Toeristische Gidsengroeperingen’, afgekort FTG.

 

Onmiddellijk na de splitsing telde FTG reeds 19 aangesloten gidsenkringen, maar in 2017 overkoepelt FTG niet minder dan 45 gidsengroeperingen, gaande van de kust tot Maaseik !


Op 26 april 2014 organiseerde de Federatie van Toeristische Gidsengroeperingen (FTG) haar algemene vergadering in Leuven, waar Lucie Mertens, na 43 jaar als bestuurslid – waarvan de laatste 27 jaar als voorzitster – van FTG afscheid neemt.