FTG-Gidsendag zaterdag 7 oktober 2023 in Brussel

FTG-Gidsendag zaterdag 7 oktober 2023 in Brussel

wapen
(c) Denis Noë

Dames en heren,

Naar aanleiding van de vijfhonderdste verjaardag van de eerste terechtstelling van ketters in de Zuidelijke Nederlanden, vonden we het opportuun om het bewind van onze toenmalige vorst, keizer Karel V, eens in de schijnwerpers te zetten.

Michaël Depreter, geboren en getogen Brusselaar maar vandaag verbonden aan de Universiteit van Oxford, werd bereid gevonden om in de voormiddag een uiteenzetting te geven over de gebeurtenissen van de late 15de eeuw en de concurrentie met Mechelen, om daarna de plaats van Brussel in Karel's politiek, economisch en cultureel stedennetwerk en wereldrijk aan te kaarten.

De lunch is in principe vrij, maar er werden afspraken gemaakt met de mensen van restaurant Albert, die voor 32 euro per persoon een brunch met diverse koude en warme, zoute en zoete gerechten willen aanbieden in hun zaal op één van de hoogste verdiepingen van de koninklijke bibliotheek – ooit het paleis van de prins van Oranje die de Keizer ondersteunde toen hij zijn troonsafstandsrede hield.

Kiezer Karel
(c) Denis Noë

In de namiddag kan gekozen worden uit een aantal wandelingen:

Wandeling 1: Van Willem naar Karel

Waar nu de indrukwekkende Koninklijke Bibliotheek van België verrijst, stond vroeger het al niet minder imposante paleis van prins Willem van Oranje. Een korte klim voert naar de voormalige keizerlijke residentie, het paleis op de Coudenberg. Bovengronds is daar helaas niets meer van terug te vinden. Een felle brand vernielde een groot deel van de gebouwen in 1731, en nieuwe architectuurvoorkeuren zorgden ervoor dat de ruïnes plaats dienden te ruimen voor het Koningsplein en haar neo-klassieke architectuur. Onder de gebouwen van het BelVuemuseum en het Brussels Info Point kan je nog een glimp opvangen van één van de mooiste paleizen van Europa: de Coudenbergsite met de resten van de Bourgondische Aula Magna, waar Karel troonsafstand deed, de keizerlijke kapel die hij liet bouwen, een stukje Isabellastraat en een deel van het Hof van Hoogstraten. Tekst en uitleg zorgen ervoor dat de ‘grandeur’ van toen weer even tastbaar wordt.

Wandeling 2: In de naam van God, of in die van de keizer?

We trekken even naar de Zavel. In de 19de eeuw werd de ruimte vóór het Egmontpaleis heraangelegd als parkje, met daarin tien standbeelden van edelen en wetenschappers, die in de zestiende eeuw de Zuidelijke Nederlanden op de kaart zetten. Deze mannen omringen het standbeeld dat de graven van Egmont en Horn voorstelt.

Daarna wandelen we de helling terug af. Ten tijde van Keizer Karel V was de huidige kathedraal van Brussel nog de collegiale kerk van St. Michiel en St. Goedele. De oorspronkelijk romaanse kerk kreeg een eerste make-over in de gotische stijl. In de zestiende eeuw liet Keizer Karel er, samen met enkele familieleden en bevriende prominenten, een hele reeks renaissance-glasramen plaatsen, die hem én de zijnen in een goed daglicht dienden te plaatsen. Jammer genoeg vinden we er geen verwijzing meer naar het kapittel van het Gulden Vlies, dat hier werd gehouden, maar het interieur biedt meer dan genoeg stof voor een boeiende rondleiding.

VOLZET   Wandeling 3: Broodhuis of Maison du Roi?   VOLZET

De benaming ‘Broodhuis’ in het Nederlands verwijst naar de oudste geschiedenis van de plaats. In de dertiende eeuw stond op het centrale marktplein van Brussel, de huidige Grote Markt, een broodhal. De Franse naam, Maison du Roi, verwijst naar de titel van de latere eigenaars van het gebouw: de hertogen van Brabant. In het begin van de zestiende eeuw was de landsheer niemand minder dan Karel V, “koning” van Spanje. Zowel op de gevel als binnenin het gebouw zijn verwijzingen naar de keizer te vinden: zijn beeld, centraal op de voorgevel, heet de bezoekers welkom en de glas-in-loodramen in het trappenhuis herinneren aan de gebieden waarover hij heerste. Binnen ontdekken we de rijkdom van de zestiende eeuw: Brusselse wandtapijten en retabels, die vandaag nog steeds als wereldklasse bestempeld worden. Laat u mee terug in de tijd voeren en geniet van deze pracht.

Praktisch:             Studiedag in het teken van Keizer Karel V

Datum:                Zaterdag 7 oktober 2023

Adres:                  Rebel, de Lignestraat 8, 1000 Brussel.

Dit leegstaande gebouw wordt binnen enkele jaren heringericht als hoofdkwartier voor de Brusselse lokale politie. In afwachting krijgt het een socio-culturele invulling.

De locatie bevindt zich op 600 meter van het Centraal Station.

Betalende overdekte parkings zijn er schuin over de locatie in de de Lignestraat (Indigo parking Royal) of iets lager in de Pachecolaan (Q-Park).

Let wel:          In Brussel geldt een circulatieplan, waardoor het onverwacht moeilijk kan worden om met de wagen ter bestemming te komen.

 

Ontbijt:                 Koffie, thee en een koek worden voorzien vanaf 09u00

Voordracht van 10u00 tot 12u00

Lunch:                Vrij, maar we suggereren om in te schrijven voor de brunch in restaurant Albert (Kunstberg)

14u00:                Vertrek van de wandelingen vanaf de ingang van de KBR (Koninklijke Bibliotheek / Bibliothèque Royale)

16u00 à 16u30:   Einde

Prijs:                      € 20,00 voor houders van een FTG-gidsenkaart

                               € 28,00 voor alle andere deelnemers

Lunch:                   € 32,00 voor de brunch (exclusief dranken) – apart over te schrijven

Te betalen op rekeningnummer BE67 0011 6807 3087 van FTG vzw, Vossekotstraat 130, 3271 Scherpenheuvel-Zichem, met vermelding van naam en voornaam deelnemer(s), naam gidsenvereniging, al dan niet houder van FTG gidsenkaart(en).

Inschrijven kan (liefst) via deze linken tot vrijdag 29 september 2023:

Individueel

In groep per vereniging

Partners zijn ook welkom.

Een organisatie van Gidsenfederatie FTG vzw in samenwerking met onze twee Brusselse gidsenverenigingen Klare Lijn en GBB

Voor vragen kan je terecht bij Jan Dorpmans: 053 67 32 78 of Dirk Elsen: 013 77 76 94